دوره آموزشی مدیریت نگهداری وتعمیرات

این دوره به مدت 40 ساعت با تدریس جناب آقای دکتر رمضانی گرامی و حضور مدیران ، معاونین و کارشناسان ستاد پارک فناوری پردیس برگزار گردید

زمان برگزاری : آذر و دی ماه 1398

 

سرفصلهای دوره : 

1.       مروری بر دلایل و ضرورت های نگهداری و تعمیرات در کسب وکارهای کنونی 

2.       مروری اجمالی بر  ادبیات، مفاهیم، تاریخچه و سیر تحولات حوزه نگهداری و تعمیرات

3.       اشنایی با نظام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات از منظر :

a.       سیاست ها و راهبردهای تخصصی

b.      معماری سازمانی نظام نت

c.       معماری فرایند ها و اطلاعات 

4.       مروری بر اصول و مبانی مدل سازی و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات

a.       مدل های تعمیر و تعویض

b.      مدلهای بازرسی

c.       مدل های قابلیت اطمینان

5.       نگهداری و تعمیرات جامع و فراگیر TPM

6.       مروری بر سیستم های نت خود کنترلی

7.       آشنایی با نظام سنجش و پایش عملکرد نت

8.       آشنایی با سیستم های نت کامپیوتری CMMS

9.       مروری بر کارکرد های سیستم های اطلاعاتی نت