(آکادمی فاران ،تحت نظارت مدیر عامل “شرکت صنایع الکترونیک فاران” ، جناب آقای دکتر حمیدرضا ادیبی فعالیت دارد)

مدیر آموزش: فاطمه عارضی

کارشناس آموزش: مرجان یوسفی