•  همکاری نزدیک با اساتید دانشگاههای برتر ایران از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی و …
  • همکاری با دانشگاه STEINBEIS  آلمان-برلین
  • همکاری با دانشگاه Frankfurt  آلمان
  • همکاری با کارگروه آموزش اتاق بازرگانی ایران و آلمان
  • همکاری با کارگروه آموزش انجمن تجدید پذیر ایران – وابسته به اتاق بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و کشاورزی ایران
  • همکاری با برند AEG POWER SOLUTION  آلمان