نظر به چشم انداز و ماموریت آکادمی فاران ، یکی از دلایل حضور ما ، ارتقاء سطح کیفیت زندگی ذی نفعانمان می باشد ، لذا سعی بر آن داریم که فراتر از یک اموزشگاه در کنار دانش پذیران عزیزمان و تمامی مجموعه های مخاطب ، بتوانیم مشاوره های کارساز و مفیدی را ارئه نماییم ،

این مشاورات میتوانند شامل ، مشاورات بررسی نیاز سنجی آموزشی سازمانها و تعاریف دوره های سفارشی ، مشاوره و هدایت تحصیلی فردی ، تعریف پروژه های تحقیقاتی و … باشد

سپاسگزار خواهیم بود چنانچه سوال یا درخواست مشاوره را از تیم آکادمی فاران دارید ، به آدرس ایمیل ما متن مربوطه را ارسال فرمایید :

– ایمیل هماهنگ کننده امور : coordinator@faranacademy.com و info@faranacademy.com

-ایمیل مدیریت : f.arezi@faranacademy.com