درباره آکادمی فاران

صنایع الکترونیک فاران با توجه به قابلیتها و تجربه ۳۰ ساله ، در راستای  مسئولیت اجتماعی خود و خدمتگذاری به جامعه ، اقدام به تاسیس آموزشگاه تخصصی فنی و حرفه ای و همچنین آموزشگاه تخصصی مدیریتی ، نموده است تا بتواند از این طریق حق خود را به جامعه با تربیت نیروی کار جوان و هدایت آنها بجای آورد

چشم انداز

تبدیل شدن به یک آموزشگاه شناخته شده در سطح ملی که با خلاقیت، نوآوری و تحقیق و توسعه مناسب ،باعث رشد ، تعالی و ساختن آینده بازار کار می شود و متخصصین را برای آینده ای که سازنده آن هستند ؛ تعلیم میدهد وباعث ارتقاء مهارتشان میشود.

ماموریت

 یک آموزشگاه پیشرو تخصصی فنی، مهندسی  و مدیریتی  شناخته شده در سطح بین المللی که برای مخاطبانش یعنی دانشجوبان ، شاغلین و کلیه افراد مایل به پیشرفت و ترقی دائما با خلاقیت، نوآوری و تحقیق و توسعه مناسب با تکیه بر 30 سال تجربه موفق در صنعت و پشتوانه مجهزترین فضای آموزشی شامل خطوط تولید و کلیه تجهیزات مورد نیاز فنی، سرمایه انسانی ماهر  باعث رشد ، تعالی و ساختن آینده بازار کار می شود و  متخصصین را برای آینده ای که سازنده آن هستند ؛ تعلیم میدهد که باعث ارتقاء سطح کیفیت زندگی و کار ذینفعانش میشود.

ارزش ها

استقبال از نظام پیشنهادات و صدای مشتریان به عنوان عامل رشد و ارتقاء شرکت

همکاری با برترین ها

رازداری و حفظ محرمانگی

حفظ ارزش،شخصیت و جایگاه مشتریان شرکت به عنوان سرمایه های واقعی 

ارتقای کیفیت زندگی

صداقت

رضایت مشتری

پایبندی به اخلاق حرفه ای